Navigace

Obsah

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Ing. Josefa Koláře

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.