Navigace

Obsah

Žádosti o informace

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:


Kontakty na úřad obce naleznete zde...

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů:

Lhůty

Termíny:

Kdo může o informaci požádat
- je to každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč
o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

Kdy informaci neposkytne

Jak se o informaci žádá

Co musí písemná žádost obsahovat


Jaký bude postup povinného orgánu

Co když orgán žádosti nevyhoví

Komu se odvolání posílá

Kdo o odvolání rozhodne